Dramatická soutěž o Cenu Alfréda Radoka 2010


Nadační fond Cen Alfréda Radoka vyhlásil ve spolupráci s agenturou Aura-Pont s.r.o. již po devatenácté anonymní dramatickou soutěž o Cenu Alfréda Radoka, tentokráte s vročením 2010.

 

Soutěže se mohl zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do 31. 3. 2011.

 

Do 19. ročníku soutěže se přihlásilo 40 autorů a autorek celkem 42 textů. Čtyři texty do soutěže přišly ze Slovenska, 16 pochází od žen – autorek a 1 text pochází z dílny autorské dvojice.

Tři členové poroty v prvním kole vybrali z 42 textů 6 finalistů, mezi nimiž spolu se zbytkem poroty rozhodli o nositelích 1.- 3.ceny.

O šesti finalistech rozhodla porota v tomto složení:

Iva Klestilová, Hynek Pekárek, Štěpán Otčenášek, Svetozár Sprušanský, Dora Viceníková

 

Do finále bylo letos nominováno těchto 6 textů a jejich autorů:

 

Eva Prchalová: „Závrať“

Blanka Křivánková: „Kosatky“

Miloš Doležal: „Žalov“

Jakub Kolár: „Homo Haber“

Tomáš Urbánek: „Pan Myš“

Iveta Horváthová: „Rodinné Blues“

 

Porota rozhodla o konečném pořadí takto:

1. místo: Eva Prchalová: „Závrať“

2. místo: Iveta Horváthová: „Rodinné Blues“

3. místo: Jakub Kolár: „Homo Haber“

 

Český rozhlas se k Cenám Alfréda Radoka připojil před šesti lety a uděluje vlastní cenu za text nové původní hry. Všechny tyto hry také realizoval a odvysílal. Tento rok se porota Českého rozhlasu rozhodla cenu neudělit kvůli celkově nízké úrovni textů v soutěži.

Časopis Svět a divadlo otiskne tradičně minimálně jednu ze soutěžních her. Výběr i počet zvolených textů si redakce časopisu ponechává ve své kompetenci.

Finanční cenu pro vítěze dramatické soutěže na 1. a 3. místě věnoval Kolowrátek Nadační fond Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakovských.

Finanční cenu pro vítěze dramatické soutěže na 2. místě věnovala Nadace Český literární fond.

Letos byla v rámci Cen Alfréda Radoka vyhlášena jako součást dramatické soutěže i kategorie Zlatá žába - cena pro dramatické texty, které tematicky odrážejí genderové stereotypy o „přirozených rolích“ žen a mužů. Porota, kterou v kategorii Zlatá žába zastupovali Dana Radová a Karel Polanský z občanského sdružení Žába na prameni, rozhodla, že letos bude cena udělena textu Rodinné Blues od Ivety Horváthové, který reflektuje generovou problematiku.

 

Partneři dramatické soutěže:

Nadační fond Cen Alfréda Radoka, Ministerstvo kultury České republiky, Aura-Pont s.r.o., C&COM Advertising , Český rozhlas 3 - Vltava, Česká televize, časopis Svět a divadlo, Žába na prameni, o.s.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Úvodní stránka  Domů

Copyright © Aura-Pont s.r.o. 2005 - 2010  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes