Nominace na Ceny Alfréda Radoka za rok 2010


CENY ALFRÉDA RADOKA 2010

 

Tisková zpráva

 

 Místo konání tiskové konference: kavárna Pražského komorního divadla – Divadla Komedie, 16. února 2011

 

Ceny Alfréda Radoka

 

 

Základní fakta:  

Ceny Alfréda Radoka uděluje každoročně Nadační fond Cen Alfréda Radoka ve spolupráci s agenturou Aura – Pont a časopisem Svět a divadlo. Ceny v sobě zahrnují dramatickou soutěž - ocenění textu nejlepší původní české divadelní hry. Tato kategorie navazuje na Cenu Nadace Alfréda Radoka, která byla udělována v letech 1992-1998.

 

Druhou část cen tvoří ocenění v inscenačních kategoriích:

  • inscenace roku
  • nejlepší ženský herecký výkon
  • nejlepší mužský herecký výkon
  • divadlo roku
  • původní česká hra (do roku 2004 se tato kategorie jmenovala pouze hra roku)
  • scénografie
  • hudba
  • talent

 

Inscenace roku je oceňována od roku 1992. Ceny za ostatní kategorie jsou udělovány od roku 1995.

 

Slavnostní předání Cen Alfréda Radoka za rok 2010 se bude konat 5. března 2011 v 16:30 hodin v Divadle Komedie.

 

Dramatická soutěž

 

Dramatická soutěž Cen Alfréda Radoka je vyhlašována každoročně od roku 1992 Nadačním fondem Cen Alfréda Radoka a agenturou Aura-Pont. V letech 1992-1999 byla udělována jako Cena Nadace Alfréda Radoka. Jedná se o anonymní soutěž, do které mohou přihlásit své divadelní hry všichni autoři píšící česky nebo slovensky. Podmínkou je, aby hra nebyla zveřejněna ani uvedena do vyhlášení výsledků probíhajícího ročníku soutěže. Hry posuzuje pětičlenná porota jmenovaná Nadačním fondem Cen Alfréda Radoka. (Výsledky jednotlivých ročníků naleznete na webových stránkách NF CAR: www.cenyalfredaradoka.cz ).

 

Do 19. ročníku anonymní soutěže o Cenu Alfréda Radoka (2010) přihlásilo 40 autorů a autorek celkem 42 textů. Čtyři texty do soutěže přišlo ze Slovenska, 16 pochází od žen – autorek a 1 text pochází z dílny autorské dvojice.

Tři členové poroty v prvním kole vybrali z 42 textů 6 finalistů, mezi nimiž spolu se zbytkem poroty rozhodnou o nositelích 1.- 3.ceny.

Již tradičním partnerem soutěže je Český rozhlas 3 –Vltava, jež si z účastnických textů vybírá zajímavé tituly k inscenování a vysílání.

Časopis Svět a divadlo otiskne tradičně minimálně jednu ze soutěžních her. Výběr i počet zvolených textů si redakce časopisu ponechává ve své kompetenci.

Finanční cenu pro vítěze dramatické soutěže na prvním (40 000,-Kč) a třetím místě               (10 000, Kč) věnuje Kolowrátek Nadační fond Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakovských. Cenu za druhé místo (20 000,-Kč) věnuje Nadace Český literární fond.

S případnými dotazy se obracejte na sekretariát soutěže (Jitka Sloupová) na adrese divadelní a literární agentury Aura-Pont – jitka.sloupova@aura-pont.cz; nebo na telefonních číslech 251 554 938, 251 553 994.

Výsledky soutěže budou zároveň s odměnami pro vítězné hry, respektive jejich autory, zveřejněny na slavnostním večeru Cen Alfréda Radoka 2010 v Divadle Komedie v Praze 5. března 2011.

 

Inscenační ceny - ceny Alfréda Radoka za inscenaci roku a další umělecké výkony

 

Cena Alfréda Radoka, cena kritiky za inscenaci roku, byla poprvé udělena za rok 1992, a to inscenaci Don Juan a Faust, kterou v Divadle Labyrint režírovala Hana Burešová. Byla to po roce 1989 první z uměleckých cen svého druhu (Ceny Thálie byly poprvé udíleny o rok později, další příbuzné ceny až v dalších letech). O ceně se již tehdy rozhodovalo na základě ankety vyhlášené časopisem Svět a divadlo (SAD). Oslovení kritici mohli poslat hlas až 3 inscenacím. O pořadí, tedy i o udělení ceny, rozhodl prostý součet hlasů (stejný anketní způsob hlasování byl posléze použit i u dalších vyhlašovaných kategorií). O tom, komu a proč dali jednotliví kritici své hlasy, se mohli už tehdy dočíst čtenáři v SADu, který od té doby publikuje kompletní výsledky zmíněné ankety (většinou v druhém čísle ročníku). V pozdějších letech procházely ceny řadou proměn.

Za léta 1993-1996 byly udíleny pozměněným způsobem. Prostý součet hlasů kritiků určil jen nominované inscenace (které se umístily na prvních pěti místech), o vlastní ceně za inscenaci pak rozhodovala pětičlenná porota. Ta byla až do roku 1995 ve shodě s hlasujícími kritiky. Za rok 1996 však porota udělila cenu Jóbovi J.A. Pitínského a brněnského HaDivadla. V samotné anketě ovšem zvítězila jiná inscenace téhož režiséra: Ritter, Dene, Voss z pražského Divadla Na zábradlí. Nadace Alfréda Radoka se poté vrátila k původnímu způsobu rozhodování: cena je od té doby udělována na základě prostého součtu hlasů všech v anketě zúčastněných kritiků.
Již v roce 1993 došlo ke zvláštní situaci, kdy řada kritiků poslala hlas Hvězdám na vrbě, inscenaci Karla Davida a brněnského HaDivadla, která měla premiéru sice již na sklonku roku 1992, většina kritiků ji ale viděla později. Nadace Alfréda Radoka udělila této inscenaci zvláštní cenu poroty. Zároveň rozhodla, že nastane-li v budoucnu podobná situace, bude takové inscenaci dána Cena Hvězd na vrbě.

V anketě za rok 1994 byly časopisem Svět a divadlo kategorie poprvé rozšířeny, a to o ženské a mužské herecké výkony, divadlo, hru, scénografii a talent roku. O rok později se vítězové v těchto kategoriích stali i právoplatnými nositeli svých radokovských cen. Ony kategorie ovšem také procházely vývojem. Za rok 1997 k nim přibyl Jiný umělecký výkon, který se o rok později změnil na Hudbu roku. Zcela specifickou kategorií, vyhlášenou za rok 1997, byl Mužský herecký výkon v ženské roli, udělený tehdy Jiřímu Pechovi za Babičku ve stejnojmenné inscenaci brněnského Divadla Husa na provázku. Za rok 2004 byla poprvé pozměněna kategorie Hra roku (dosud oceňující jakoukoliv, tedy i zahraniční, v Čechách ale poprvé uvedenou hru) na Česká hra roku. V průběhu let se – na rozdíl od hlavní Ceny Alfréda Radoka, udílené nejlepší inscenaci - proměňovaly názvy cen za umělecké výkony a dokonce i „instituce“, které je udílely. V letech 1995-1997 byly nazývány Ceny SAD a Schering-Plough (tato farmaceutická firma byla v těch letech sponzorem cen). Za rok 1997 rozhodla Nadace Alfréda Radoka, že neudělí cenu pro kategorii Talent roku a o rok později dokonce ani ceny za ostatní umělecké výkony (kromě inscenace). Ceny vítězům tehdy dal časopis Svět a divadlo. Zmíněné kategorie se v dalších letech vrátily mezi výkony oceňované standardně Nadací, posléze Nadačním fondem Alfréda Radoka. A ustálil se také název: Ceny Alfréda Radoka.

 

 

V ročníku 2010 hlasovalo o nominacích a Cenách Alfréda Radoka těchto 78 kritiků:


Zuzana Augustová, Martin Bernátek, Jana Bohutínská, Marie Boková, Zdeňka Brandejská, Kamila Černá, Milan Černý, Lucie Dercsényiová, Lenka Dombrovská, Věra Drápelová, Josef Dubec, Jiří Erml, Tereza Frýbertová, Jan Grulich, Michal Hába, Tomáš Hájek, Jan Hančil, Marta Harasimowicz, Helena Havlíková, Josef Herman, Zdeněk Hořínek, Radmila Hrdinová, Vladimír Hulec, Petr Christov, Kateřina Jírová, Vladimír Just, Jan Kerbr, Jan Kolář, Petra Kosová, Karel Král, Hana Kružíková, Jiří P.Kříž, Radka Kunderová, Táňa Lazorčáková, Kateřina Lešková Dolenská, Jana Machalická, Nina Malíková, Lubomír Mareček, Vladimír Mikulka, Bohumil Nekolný, Michal Novák, Lenka Novotná, Hana Pavelková, Jana Paterová, Jana Patočková, Vít Pokorný, Věra Ptáčková, Kateřina Rathouská, Marie Reslová, Jan Roubal, Tereza Sieglová, Roman Sikora, Jitka Sloupová, Jaroslav Someš, Jana Soprová, Eva Stehlíková, Jiří Svoboda, Lenka Šaldová, Pavel Širmer, Jakub Škorpil, Jitka Šotkovská, Veronika Štefanová, Martin J.Švejda, Zdeněk A.Tichý, Pavel Trenský, Milan Uhde, Berenika Urbanová, Vojtěch Varyš, Roman Vašek, Olga Vlčková, Libor Vodička, Ladislav Vrchovský, Vít Závodský, Alena Zemančíková, Marie Zdeňková, Ester Žantovská, Ivan Žáček, Jan Žůrek

 

 

 

 

 

Nominace na Ceny Alfréda Radoka 2010

 

(na základě ankety pořádané časopisem Svět a divadlo - hlasovalo 78 kritiků)

 

INSCENACE

Peter Handke: SPÍLÁNÍ PUBLIKU 2010

scéna a režie: Dušan D.Pařízek, překlad: Jitka Bodláková (revize Dušan D. Pařízek), kostýmy: Kamila Polívková, Pražské komorní divadlo – Divadlo Komedie, premiéra: 10.9.2010

 

Aki Kaurismäki: MUŽ BEZ MINULOSTI

režie a divadelní adaptace: Miroslav Krobot, překlad: Pavla Arvela, scéna a kostýmy: Andrej Ďurík, dramaturgie: Karel František Tománek, hudba a hudební nastudování: Marek Doubrava, pohybová spolupráce: Kristýna Lhotáková, Dejvické divadlo Praha, premiéra: 21.1.2010

 

Jiří Voskovec, Jan Werich, Dora Viceníková: KORESPONDENCE V+W

dramatizace a dramaturg: Dora Viceníková, režie a hudba: Jan Mikulášek, scéna: Svatopluk Sedláček, kostýmy: Marek Cpin, Národní divadlo Brno – Divadlo Reduta, premiéra: 5.11.2010

 

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON

MARIE MÁLKOVÁ (GITA LAUSCHMANNOVÁ) Radka Denemarková, Michal Lang: Peníze od Hitlera, režie Michal Lang, Švandovo divadlo na Smíchově IVANA UHLÍŘOVÁ (ALŽBĚTA) Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje, režie Kamila Polívková, Pražské komorní divadlo - Divadlo Komedie KATEŘINA WINTEROVÁ (NORA) Elfriede Jelinek: Co se stalo, když Nora opustila manžela, režie Michal Dočekal, Národní divadlo Praha

 

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON

VLADIMÍR HAUSER (HORDUBAL) Karel Čapek, Josef Kovalčuk: Hordubal, režie J.A.Pitínský, Divadlo Husa na provázku Brno DAVID NOVOTNÝ (MUŽ) Aki Kaurismäki: Muž bez minulosti, režie Miroslav Krobot, Dejvické divadlo Praha JIŘÍ ŠTĚPNIČKA (RAYMOND) David Harrower: Blackbird, režie Jiří Pokorný, Národní divadlo Praha

 

DIVADLO

DEJVICKÉ DIVADLO, Praha

KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

PRAŽSKÉ KOMORNÍ DIVADLO – DIVADLO KOMEDIE

 

ČESKÁ HRA

PETR ZELENKA: OČIŠTĚNÍ

Uvedlo Jihočeské divadlo České Budějovice, režie Martin Glaser

EURÍPIDÉS, PETR KOLEČKO, DANIEL ŠPINAR: KAUZA MÉDEIA

Uvedlo A studio Rubín, režie Daniel Špinar

DAVID DRÁBEK: NOC OŽIVLÝCH MRTVOL

Uvedlo Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie David Drábek

VÁCLAV HAVEL, VLADIMÍR MORÁVEK: PRASE aneb Václav Havel’s Hunt For a Pig Uvedlo Divadlo Husa na provázku Brno, režie Vladimír Morávek

 

SCÉNOGRAFIE

MAREK CPIN (výprava)

William Shakespeare: Macbeth, režie: Jan Mikulášek, Divadlo v Dlouhé Praha 

SVATOPLUK SLÁDEČEK (scéna)

Jiří Voskovec, Jan Werich, Dora Viceníková: Korespondence V+W, režie: Jan Mikulášek, Národní divadlo Brno – Divadlo Reduta

ROBERT WILSON (scéna)

Karel Čapek: Věc Makropulos, režie: Robert Wilson, Národní divadlo Praha

ROBERT WILSON (scéna a světelný design)

Leoš Janáček: Káťa Kabanová, režie: Robert Wilson, dirigent: Tomáš Netopil, Národní divadlo Praha

 

HUDBA

ALEŠ BŘEZINA

Karel Čapek: Věc Makropulos, režie: Robert Wilson, Národní divadlo Praha

PAVEL FAJT

Egon L. Tobiáš (podle Cervantese, Reynka a skutečné události): NoD Quijote, režie: Jan Nebeský, Studio Damúza Praha v Roxy/NoD

MILOŠ ORSON ŠTĚDROŇ

Lucie Trmíková, Miloš Orson Štědroň: Lamento/„Z tance v prach a opět do tance“, režie: Jan Nebeský, Omnimusa o.s. Praha

 

TALENT

ŠTĚPÁN PÁCL - režisér

ANNA PETRŽELKOVÁ - režisérka

KAMILA POLÍVKOVÁ - režisérka, scénografka

 

Finálové texty anonymní dramatické soutěže o Cenu Alfréda Radoka 2010

 

Text č. 11 -  Závrať

Text č. 16 – Kosatky

Text č. 17 – Žalov

Text č. 18 – Homo Haber

Text č. 23 – Pan Myš

Text č. 42 – Rodinné Blues


Úvodní stránka  Domů

Copyright © Aura-Pont s.r.o. 2005 - 2010  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes